УЕБ ДИЗАЙН

Разработването на уебсайт е свързано с получаване на ефективен канал за продажби и възможност за денонощен контакт с клиенти и партньори от всеки регион. Ние предлагаме разработването на технологичен уебсайт с уникален дизайн, който ще опрости редица бизнес процеси във вашата компания и ще се превърне във важен инструмент във вашата маркетингова стратегия.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ

 • Разработване на корпоративен уебсайт
 • Развитие на онлайн магазин
 • Разработка на уеб страница на една страница /landing page/
 • Разработване на портал

ЗАЩО НИЕ ?

 • Уникален дизайн на уебсайт
  За всеки проект разработваме уникален дизайн, който отчита корпоративния стил на компанията, спецификата на нейната маркетингова среда и задачите, които сайтът трябва да изпълни.
 • Разработване на ефективен уебсайт
  Ние създаваме уебсайтове, които са интуитивни за потребителите.
 • Внедряване на сложни софтуерни решения
  Големият трудов опит и високото ниво на професионализъм ни позволяват да предложим изпълнението на сложни задачи, вариращи от форми за контакт и свързване на сайта със счетоводни програми до лични потребителски акаунти и интернет.
 • Професионален интегриран подход
  Планирането на поддръжката, развитието и популяризирането на сайта се извършва още на етапа на разработка.

РАБОТЕН АЛГОРИТЪМ

 • Попълване на резюмето
  На първия етап е много важно да се формира обща представа за компанията, за която се създава сайтът и какви цели преследва разработката на сайта.
 • Анализ на компанията, нейните потребители и конкурентната среда
  За да поддържаме вашия сайт в съответствие с текущите тенденции, да бъде конкурентоспособен и в същото време удобен за потребителя, ние идентифицираме вашите целеви потребители и анализираме конкуриращите се сайтове.
 • Изготвяне на технически спецификации
  Въз основа на извършения анализ и в съответствие с целите на клиента се определят основните функции на сайта, неговата структура и предвиденото съдържание на разделите и се съставя подробна техническа задача.
 • Разработване на концепцията и дизайна на сайта
  Нашите дизайнери разработват основната концепция за началната страница и сайта като цяло. След съгласуване с клиента се изготвя дизайнът на главната и вътрешната страница и се извършва техническият дизайн.
 • Оформление и програмиране на уебсайтове
  След като подготвите и съгласувате дизайна, е необходимо да изложите сайта – да подредите всички елементи в съответствие с оформленията и да осигурите съвместимост между браузърите, тоест едно и също показване на сайта в различни браузъри.
 • Тестване
  Фазата на тестване е много важна, тъй като ви позволява предварително да идентифицирате и елиминирате възможни проблеми в сайта. Преди да изпратим сайт, тестваме основните модули, работата на формулярите, коректността на показване в различни браузъри. Ние също така предоставяме на клиента достъп до сайта и му предлагаме също така да се увери, че всичко работи както е планирано.
 • Доставка навреме и запълване на сайта
  След като сайтът бъде предаден, трябва да го напълните със съдържание. Можете да го направите сами или да поръчате съдържание на уебсайт от нас.
 • Подкрепа и промоция
  Конкуренцията в интернет непрекъснато нараства, така че е необходимо редовно да се актуализира информацията на сайта, както и да се работи за увеличаване на популярността му и увеличаване на трафика. Следователно, след създаването на сайта, можете да поръчате поддръжка и популяризиране на уебсайт от нас.