МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА


МАРКЕТИНГ

И РЕКЛАМА

Маркетингът е бизнес философия, която свързва нуждите на потребителите със силните страни на организацията като поставя клиента в центъра на своя бизнес. Създаването на точната реклама се състои в добрата подготовка която да завладява потребителя или изцяло привлечане на вниманието му. В основата на добрата реклама стой преди всичко творчеството вдъхновение на създателят му!

#napravenozateb

#napravenozateb

//www.napravenozateb.com/wp-content/uploads/2020/01/napravenozateb2020.jpg