ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН


ВИДОВЕ

ДИЗАЙН

Графичният дизайн е проектантска, художествено-техническа дейност по разработка на изделия с високи потребителски свойства. Днес той има широко приложение в комуникациите с обществото. И тъй като е трудно да се определи какво точно включва съвременният графичен дизайн ще Ви покажем целта ни: – Да се усъвършенстват визуалните, функционалните и естетическите качества на рекламния обект.

#napravenozateb

#napravenozateb

//www.napravenozateb.com/wp-content/uploads/2020/01/napravenozateb2020.jpg